Martin Charvát
info@martincharvat.sk
+421 (0) 904 560 820

Online marketing konzultant

- freelancer (špecialista na voľnej nohe)
- lokálpatriot z Banskej Štiavnice, rezident v Bratislave
- prieskumník a priekopník v brandži od roku 2009

Sadzobník

Exekutíva ... 40 eur
Konzultácie ... 100 eur

Fakturačné údaje:

Zondie, s.r.o.
Na Revíne 17
831 01 Bratislava

IČO: 50448862
DIČ: 2120331510

Čo znamená Zondie?